Wydarzenia
Członkowie
Dyrygentka
Parafia w Łosince
Osiągnięcia
Do słuchania...
Galeria zdjęć
Księga gości


INNE STRONY:
Gmina Narew
Ramonka
Nasz region...
Szkoła w Narwi
Cerkiew.pl

| Strona główna | Kontakt |

 

 

Remont cerkwi cmentarnej w Łosince

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pn. „Remont cerkwi prawosławnej p.w. Św. Jerzego w Łosince”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Odnowa i rozwój wsi
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013

Parafia Prawosławna p.w. Św. Apostoła Jakuba syna Alfeusza w Łosince zakończyła realizację projektu pt. „Remont cerkwi prawosławnej p.w. Św. Jerzego w Łosince”. Głównym celem projektu jest ocalenie przed zniszczeniem zabytkowej, drewnianej cerkwi znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Łosince. Świątynia ta jest na stałe wpisana w życie kulturowe mieszkańców parafii prawosławnej w Łosince i stanowi ważne miejsce kultu. Ocalenie cerkwi od zniszczenia przyczyni się do zachowywania tożsamości kulturowej mieszkańców oraz dziedzictwa kulturowego tego regionu. Jako odrestaurowany zabytek cerkiew nadal stanowić będzie jedną z atrakcji turystycznych Gminy Narew.

Cerkiew przed remontem

Cerkiew po remoncie

W dniu 6 sierpnia 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, który jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Kwota dotacji Unii Europejskiej na realizację tego zadania wynosi 246 990 zł. Łączna wartość inwestycji to 348 981 zł.


W ramach odrębnego zadania inwestycyjnego parafia w Łosince zrealizowała także drugi projekt polegający na wykonaniu remontu wewnątrz cerkwi cmentarnej p.w. Św. Jerzego w Łosince oraz wykonaniu tam niezbędnych instalacji technicznych. Łączny koszt prac wewnętrznych wyniósł 112 651,25 zł.

Projekt zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 1 – Ochrona zabytków
(dotacja w kwocie 56 295 zł)
.

 

Projekt zrealizowano również przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego w Białymstoku (dotacja w kwocie 29 000 zł)
.

 

 
Wstecz Dalej

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE