Wydarzenia
Członkowie
Dyrygentka
Parafia w Łosince
Osiągnięcia
Do słuchania...
Galeria zdjęć
Księga gości


INNE STRONY:
Gmina Narew
Ramonka
Nasz region...
Szkoła w Narwi
Cerkiew.pl

| Strona główna | Kontakt |

 

 

PARAFIA W ŁOSINCE...

W skład parafii prawosławnej pw. Św. Apostoła Jakuba syna Alfeusza w Łosince wchodzą następujące miejscowości z Gminy Narew: Łosinka, Gorodzisko, Krzywiec, Koweła, Kotłówka, Nowiny, Przybudki, Podborowisko i Usnarszczyzna, a także: Borysówka, Golakowa Szyja, Kamień, Krynica, Olchowa Kładka, Rzepiska, Trywieża, Wasilkowo oraz Wieżanka. Na terenie parafii znajduje się cerkiew pw. Św. Apostoła Jakuba syna Alfeusza oraz kaplica cmentarna pw. Św. Jerzego. Proboszczem parafii w Łosince jest ks. prot. mgr Jerzy Kos.


HISTORIA

Pierwsza wzmianka o cerkwi w Łosince pochodzi dopiero z 1778 roku, kiedy to cerkiew została konsekrowana pw. Św. Jakuba Apostoła. Są przypuszczenia, że cerkiew ta została przeniesiona z Nowoberezowa, chociaż brakuje potwierdzenia tego faktu w dokumentach. Ponadto na cmentarzu w Nowoberezowie nie ma śladu po tej cerkwi, ponieważ minęło zbyt wiele czasu. Klirovyje Viedomosti z 1847 roku podają z kolei, że cerkiew  wybudowana została staraniami hrabiny hetmanowej Izabeli Branickiej.

W 1778 powstała też Metryka Ślubu Cerkwi sporządzona przez ks. Benedykta Świderskiego. W 1805 roku wybudowano dom parafialny, który przetrwał do czasów obecnych (niestety w stanie ruiny). W Łosince przez okres kilku pokoleń opiekę duszpasterską sprawowali księża Telakowscy. Powrót unitów do cerkwi nastąpił w 1839 roku kiedy proboszczem był ks. Benedykt Telakowski.

Cerkiew kilkakrotnie poddawana była  remontom, między innymi w latach 1805, 1827, 1828. W 1834 roku zrobiony został nowy dach za pieniądze  cerkiewne. W 1847 roku dokonano przetargu na remont cerkwi parafialnej - prace remontowe przeprowadzone zostały zgodnie z kosztorysem sporządzonym przez architekta Iwanowa w roku 1848. W 1863 roku wzniesiono cerkiew cmentarną.

Zgodnie z zarządzeniem władz diecezjalnych liczba parafian w 1878 roku wynosiła 2330 wiernych. Wzrastająca liczba parafian wymagała większej świątyni. Wkrótce przystąpiono do budowy okazałej, drewnianej cerkwi, którą uroczyście poświęcono 14 października 1886 roku. Autorem ikonostasu był Izaak Cypkin. Wzbogacona licznymi ofiarami rzeczowymi świątynia przetrwała do dnia dzisiejszego.

W latach 80-tych XIX wieku zapoczątkowano szkolnictwo cerkiewne, które pod koniec wieku ogarnęło swoim zasięgiem terytorium całej parafii. Według Klirovych Viedomosti z 1894 roku szkoły znajdowały się we wsiach Krzywiec, Borysówka, Trywieża, Wasilkowo, Rzepiska, Kutowa, Kamień, Przybudki, Wólka, Krynica i Kotłówka.

Po I wojnie światowej ludność wracała z bieżeństwa i w nowych warunkach parafia w Łosince uzyskała status parafii etatowej, a część ziemi parafialnej została zabrana. Dom parafialny został zdewastowany i dopiero w 1925 roku został odremontowany wysiłkiem miejscowego proboszcza. Zdezorganizowanie życia religijnego przyniósł okres II wojny światowej. Świątynia cmentarna została uszkodzona, zaś okoliczne wsie popalone. Wielu mieszkańców ewakuowało się do Rosji oraz do miast. W 1962 roku parafia znalazła się w dekanacie narewskim, a Łosinka została siedzibą dekanatu. W latach 80-tych przystąpiono do budowy nowego domu parafialnego.

Cerkiew parafialna wzniesiona w XIX wieku w latach 1994 - 1997 była remontowana wewnątrz i na zewnątrz. Odrestaurowano ikonostas oraz liczne ikony, na nowo dokonano pozłocenia. Na zewnętrz cerkiew pomalowano, zadbano o parkan dookoła świątyni oraz przystąpiono do wzniesienia na posesji parafialnej ogrodzenia z cegły.


WAŻNE WYDARZENIA PARAFIALNE


GŁÓWNE ŚWIĘTA PARAFIALNE

  •  Św. Jerzego - 6 maja

  •  Św. Aleksandra Newskiego - 12 września

  •  Opieki Matki Bożej - 14 października

  •  Św. Apostoła Jakuba syna Alfeusza - 22 października


KANCELARIA

Proboszcz:

ks. prot. mgr Jerzy Kos

Wikariusz:

ks. Aleksy Kulik

Adres:

Łosinka 17, 17-210 Narew

Telefon:

(085) 681-50-06


NASZA PARAFIA W OBIEKTYWIE...

 

 
Wstecz Dalej

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE